Przygotowanie prac do druku

Udostępniamy szablony do nanoszenia grafiki na oferowane przez nas produkty.
Wszystkie prace graficzne powinny być dostarczone z czcionkami zamienionymi na krzywe lub powinny być załączone wszystkie pliki czcionek użytych w projekcie. Teksty bez linii konturowych. Obiekty graficzne i zdjęcia powinny mieć minimalną rozdzielczość 300 dpi. Mniejsza rozdzielczość grafiki może wpłynąć na jakość końcowego wydruku.
Przy przygotowaniu projektu prosimy o przygotowanie marginesów do obcięcia „spadów”. Ważne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od linii cięcia. Informacje o wielkości spadów załączamy w szablonach do poszczególnych produktów.
Obsługujemy prace graficzne przygotowane w programach Corel. Przyjmujemy pliki w formatach:cdr, pdf i jpg. Wszystkie prace muszą być dostarczone w trybie kolorystycznym CMYK. Nie przyjmujemy prac w trybie RGB. Praca przygotowana w RGB lub Pantone będzie konwertowana na CMYK, w wyniku czego może wystąpić znaczna różnica koloru w stosunku do projektu i oczekiwań zlecającego pracę.
Przygotowując projekt prosimy o ograniczenia w stosowaniu efektów takich jak: soczewki, cienie, przezroczystości. Jeżeli jednak używają Państwo wyżej wymienionych efektów to przed wysłaniem pliku wszystkie obiekty z efektami należy zamienić na bitmapę 300 dpi CMYK.
Warunkiem rozpoczęcia produkcji jest pisemna akceptacja projektu przesyłanego do Państwa mailowo w formacie pdf.
Zlecenia opracowania grafik dla klienta wykonujemy za dodatkowa opłatą.

Zamówienie
Zamówienie należy składać w formie pisemnej (pocztą e-mail lub faxem 22 636 71 36). Zamówienie powinno zawierać: dokładną nazwę/numer katalogowy, kolor towaru, ilość, specyfikację nadruku, sposobu pakowania i odbioru towaru. Prosimy o podanie na danych płatnika do wystawiania faktur VAT.
W przypadku zamówień na produkty z nadrukiem powinny być one dostarczone zgodnie ze specyfikacją zawartą w powyżej. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich do logotypów oraz grafik wykorzystanych w nadruku, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
Zamawiający otrzymuje potwierdzenie zamówienia e-mailem z określeniem terminu realizacji, sposobu zapłaty i ceny. Podany w cenniku czas realizacji zamówienia jest czasem przybliżonym. Czas ten liczony jest od daty wpływu zamówienia, akceptacji projektu lub daty dokonania przedpłaty.

Ceny

Ceny netto zawarte są w cenniku firmy Prażmowscy. Ceny nie obejmują kosztów transportu do klienta.
Podane ceny są ważne przez 21 dni od daty podania, po tym terminie należy potwierdzić ich aktualność. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia w przypadkach zmian kursu walut, zmian stawek celnych i opłat importowych lub wzrostu kosztów zakupu surowca.
Przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji cen oraz warunków płatności.

Warunki płatności
Przy pierwszych trzech transakcjach pobierana jest przedpłata w wysokości 100% kwoty zamówienia brutto. Formy płatności: przelew na konto (prosimy o przesyłanie potwierdzenia przelewu e-mailem) lub pobranie. Przy stałej współpracy (minimum 3 zamówienia w ciągu pół roku) oferujemy odroczony termin płatności (płatność przelewem na konto). Do przejścia na odroczoną płatność wymagamy przesłania mailem następujących dokumentów firmy: NIP, Regon, wpis do EDG lub KRS.
Zamówienia na realizowane na indywidualne zamówienie wymagają odrębnego ustalenia warunków płatności.
Przy przekroczeniu wyznaczonych terminów płatności kolejne zamówienia realizowane będą po dokonaniu 100% przedpłaty.
W przypadku zamówień na produkty z nadrukiem Zamawiający wpłaca zaliczkę w uzgodnionej wysokości wartości zamówienia nie mniejszej jednak niż 50%. Czas realizacji zamówienia liczony będzie od daty wpłaty zaliczki.
W przypadku rezygnacji z zamówienia (gdy jest ono w trakcie realizacji) firma Prażmowscy zastrzega sobie prawo do zachowania całości zaliczki na pokrycie wszelkich kosztów związanych z rozpoczętymi pracami (koszt opracowania graficznego, druku, itp.)
Jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą zaliczki, wykonawca zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia.

Transport i czas realizacji zamówienia
Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt odbiorcy, a czas dostarczenia przesyłki jest zgodny z warunkami kuriera. Firma Prażmowscy nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie firm kurierskich. Możliwy jest również odbiór własny towaru z magazynów firmy.
Ustalony termin dostawy jest jedynie terminem przybliżonym, a nie terminem ostatecznym.
Zamówienia na produkty magazynowe realizujemy tego samego dnia przy zleceniu najpóźniej do godziny 12-ej. Po godzinie 12-ej przesyłki wysyłane są następnego dnia. Przesyłki paletowe wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych. Na zamówienia produkcyjne czas realizacji ustalany jest indywidualnie.
Czas dostarczenia jest zgodny z warunkami firmy kurierskiej. Firma Prażmowscy nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie firm kurierskich.
Jednostkowe wzory/próbki wysyłane są gratis, koszt transportu pokrywa odbiorca.

Reklamacje

Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostarczone artykuły są zgodne z warunkami umowy. Firma Prażmowscy nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia wynikające z transportu firmą spedycyjną. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych i jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do firmy Prażmowscy w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od daty dostawy. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 7 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

Inne
Składający zamówienie w firmie Prażmowscy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami RODO, dostępnymi na stronie www.prazmowscy.pl
Składający zamówienie w firmie Prażmowscy wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez firmę Prażmowscy produktów we własnych materiałach reklamowych, stronie www, jako część ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbki produktów. W przypadku kiedy nie wyrażają Państwo zgody na prezentację swojego logo lub wzoru, prosimy o pisemną informację.
Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby firmy Prażmowscy.
Składając zamówienie w firmie Prażmowscy Zamawiający przyjmuje powyższe warunki.