Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Firmie Prażmowscy sp z o.o. sp.k

1. Administrator danych

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane
osobowe jest firma Prażmowscy sp z o.o. sp.k z siedzibą przy ul.Zawiszy 14/29, 01-167 Warszawa. Możesz się
z nami skontaktować:
– telefonicznie: 22 6367136
– mailowo: biuro@prazmowscy.pl

2. Cele przetwarzania i zakres

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i utrzymywania konta Kupującego oraz w
związku z realizacją umowy sprzedaży.
2. Przetwarzamy wyłącznie Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, adres korespondencyjny oraz, nazwę i adres prowadzonej działalności
gospodarczej, numer NIP.
3. Jeżeli zapisał/a się Pan/Pani do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celach
marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne,
jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe
będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Pani/Pana z newslettera.

3. Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Dane te będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług
informatycznych, firmom doręczającym przesyłki, firmie rachunkowej, firmie obsługującej
newslettery.

4.Prawa związane z przetwarzaniem
1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu
do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do sprzeciwu.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia lub cofnięcia
zgody na przetwarzanie. Zgodę można wycofać wysyłając e-mail na adres: biuro@prazmowscy.pl

5.Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia posiadanie
konta Użytkownika w systemie sprzedażowym i co za tym idzie
dokonywania zakupów, wystawienia faktury Vat.

6. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.